Polityka prywatności sklepu Rojkowa

1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny.

2. Administratorem danych osobowych usługobiorców w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Rojkowa Joanna Rojek  (dalej „administrator” lub „Sklep”), ul. Dragana 17/1U, 80-809 Gdańsk, NIP: 5832780436,email: rojkowa@rojkowa.pl. 

3. Dane osobowe osoby korzystającej ze sklepu www.rojkowa.pl (dalej „Klienci” lub „Użytkownicy”) przetwarzane są przez administratora danych osobowych w celu prowadzenia sklepu, zawierania umowy sprzedaży, prawidłowego dokonywania zakupu oraz płatności, w celach wysyłkowych oraz logowania do konta Użytkownika.

4. Gromadzone i przetwarzane dane osobowe to np.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres poczty e-mail, numer konta bankowego, nazwa firmy, NIP. Niektóre dane mogą zostać udostępnione firmom lub osobom trzecim w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu sprzedaży. Np. numer konta bankowego może zostać ujawniony jedynie operatorom bankowym obsługującym płatności on-line (np. dotPay itp.), adres korespondencyjny oraz numer telefonu zostanie przetworzony i udostępniony firmie przewozowej w celu prawidłowego dostarczenia przesyłki. Dane adresowe Klientów :adres doręczenia, adres e-mail, nazwa firmy (jeśli dotyczy), numer konta bankowego (jeśli dotyczy), numer telefonu zostaną udostępnione firmie Poczta Polska w celu prawidłowego dostarczenia wysyłki. 

5. Administrator zastrzega, że dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych, nie udostępnia ich osobom trzecim ani innym firmom, kontrahentom. Jednocześnie Administrator zastrzega prawo do ujawnienia danych lub wybranych informacji osobowych organom, wyrażającym żądanie ich ujawnienia w oparciu o właściwą podstawę prawną zgodną z obowiązującymi przepisami prawa TYLKO w sytuacji, gdy zostało naruszone obowiązujące prawo lub dobra osobiste Administratora.

6. Wszelkie przesłanki mogące świadczyć o wycieku danych lub nieprawidłowym ich wykorzystaniu, należy niezwłocznie zgłosić Administratorowi mailowo lub korespondencyjnie: rojkowa@rojkowa.pl, Joanna Rojek, ul. Dragana 17/1U, 80-809 Gdańsk

7. Dane Użytkowników konta oraz Klientów sklepu będą przechowywane przez cały czas istnienia sklepu internetowego lub do momentu zgłoszenia przez Użytkownika/ Klienta żądania usunięcia danych z rejestru prowadzonego przez administratora.

8. Klient/ Użytkownik może w każdej chwili odstąpić od zgody na przechowywanie i administrowanie jego danych osobowych – w takim przypadku zostaną one usunięte z rejestru prowadzonego przez administratora.

9. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

11. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.

12. Klient/Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

13. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

14. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

15. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

16. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

17. Sklep zbiera i przetwarza dane zawarte w plikach cookies:

a. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

b. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.

c. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

d. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

e. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

f. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów, w tym portale społecznościowe.